2021. november 30., kedd

A zsidók már nem Isten népe, hanem az antikrisztusé

 


 "Nem hallottátok az előző beszédemben azt az érvet, amely egyértelműen bebizonyította számunkra, hogy démonok laknak a zsidók lelkében és azokon a helyeken, ahol összegyülnek? Akkor mondjátok meg, nektek zsidósítóknak hogy van merszetek, miután együtt táncoltatok démonokkal, hogy visszajöjjetek az apostolok gyülekezetébe? Miután elmentetek és megosztottátok azokkal, akik Krisztus vérét ontották, hogyan lehet az, hogy nem borzongotok meg, hogy visszatérjetek, és részt vegyetek az ő szent lakomáján és részesüljetek drága vérében?"  (Aranyszájú Sze t János +407, zsidók elleni szentbeszédek II.)

„A zsidók és a judaizálódó keresztények megígérik maguknak az utolsó napokban Jeruzsálem újjáépítését, a közepéből kifolyó vizekkel, amelyek mindkét tengerbe lefolynak, egy időt amikor újra körülmetélést kell majd végezni, és áldozatokat kell bemutatni és a törvény minden előírását be kell majd tartani, hogy ne a zsidók legyenek keresztények, hanem a keresztények legyenek zsidók.” Azon a napon, mondják, amikor Krisztus leül, hogy uralkodjon egy aranyból és ékszerekből készült Jeruzsálemben, nem lesznek bálványok, sem Isten különböző imádatai, hanem az Úr egy lesz, és az egész föld visszatér a sivatagba, vagyis ősi állapotába."  (Szent Jeromos +420 i.sz. – Zakariás kommentárja)

Mi ortodox keresztények természetesen tudjuk, hogy ez az "Úr", aki újjáépítteti a jeruzsálemi zsidó templomot és egy világvallásban egyesíti majd a népeket, nem Krisztus Urunk lesz, hanem az Antikrisztus...

"Szent" II. János Pál és Mohamed könyve


 Az eretnek II. János Pál "pápa", akit a római katolikusok szentként tisztelnek, amint épp megcsókolja a koránt, annak az iszlám vallásnak a "szent könyvét", mely szerint Krisztus Urunk nem Isten, hanem csak egy próféta...

2021. november 27., szombat

Szent Fülöp apostol és Palamasz Szent Gergely ünnepe

 


A mai napon Szent Fülöp apostolt és Palamasz Szent Gergelyt, az ortodoxia bajnokát, ünnepeljük. A holnapi napon, pedig kezdetét veszi Szent Fülöp böjtje, a karácsonyi böjt. Mindenkinek kívánjuk, hogy ez az böjti időszak békés és lelkileg jövedelmező legyen.

Szent Fülöp apostol, tropárja III. hang –
Ó, szent Fülöp apostol/ könyörögj az irgalmas Istenhez,// adja meg lelkünknek vétkeink bocsánatát.

Vagy ez a tropár, ugyanabban a hangban –
Az egész világ pompásan ékeskedik;/ Etiópia táncol,/ koronával ékesítve, tőled megvilágosítva,/ és ragyogóan ünnepli emlékedet, ó istenien ékesszóló Fülöp,/ mert mindenkit megtanítottál Krisztusban hinni/ és méltóképpen befejezted az evangélium útját;/ ezért Etiópia földje bátran könyörög Istenhez.// Kérd, hogy adjon nekünk nagy irgalmat.

Konták, VIII. hang "Mint az első gyümölcsök" -
Tanítványod és barátod, szenvedéseid utánzója,/ az istenien ékesszóló Fülöp, mint Istent hirdetett Téged a világnak;// az ő imái és az Istenszülő által óvd meg Egyházadat és minden városodat a leggonoszabb ellenségektől, ó Legirgalmasabb.

Palamasz Szent Gergely, Tropárja, VIII. hang –
Ó csodatevő Gergely, az ortodoxia oktatója, a szent hierarchák ékessége, a teológusok legyőzhetetlen bajnoka, Thesszalonika nagy dicsősége, a kegyelem prédikátora: könyörögj Krisztus Istenhez, hogy üdvözítse a mi lelkünket!

Konták, VIII. hang, "Neked, a bajnok vezérnek..." —
Ó, istenien ékesszóló Gergely, együtt énekelünk néked, a bölcsesség szent és isteni eszközének, a teológia ragyogó szószólójának. És mint nousz, amely az ősnousz előtt áll, ó atyánk, vezesd nouszunkat Hozzá, hogy így kiálthassunk: Örvendezz, kegyelem hirdetője!

2021. november 25., csütörtök

Egy "ámin" a fejre!

 


Íme a Moszkvai Vörös Patriarchátus jelenlegi helyzete: A Moszkvai Szent András monostorban egy "püspök" fejbe veri a papot épp a Kerub ének kezdetekor... Ez az eset is jól mutatja, hogy egy kommunista hiába öltözik ortodox püspöki ruhába, attól még nem lesz keresztény...

2021. november 22., hétfő

A Panagia könnyei

 


Miközben a Legszentebb Istenszülő (Panagia) sírt a kereszt lábánál, könnyei a földre hullottak, és ott egy fűszerű növény nőtt, amely gyöngyszerű magvakat termett, a „Panagia könnyeit”.  

Jóval később az Athos-hegyen egy szerzetes szomorú volt, mert nem tudota megkötni az imafüzér hagyományos csomóit. A Panagia megjelent neki, és így szólt: "Gyermekem, vedd a könnyeimet, ápold őket, és készíts imafüzért, amellyel az emberek mondhatják a szív imáját."

/

As the Most Holy Theotokos was crying at the foot of the Cross, her tears fell to the ground and there grew a grass-like plant that produces bead-like seeds called "Panagia's Tears".  

Much later, a monk on Mt. Athos was upset because he was having difficulty tying the traditional knots of a prayer rope. The Theotokos appeared to him and said, “My child, take my tears, cultivate them, and make prayer ropes with which men may say the prayer of the heart.”